Odkazy

Latina a barbaři

Když přišel Jan Amos Komenský do Anglie, stěžoval si, jak málo lidí tam mluví latinsky. Možná obyvatelé ostrovů už tehdy tušili, že jejich řeč jednou ovládne světovou komunikaci a sociální (i jiné) sítě – nebo v tom bylo něco jiného. Latina každopádně po mnoho staletí propojovala a stmelovala západní civilizaci. Stala se nositelkou našeho antického i křesťanského dědictví. V následujícím článku Aleš Prázný hodnotí mimořádně zajímavou knihu německého filosofa Wilfrieda Stroha s výstižným názvem: Latina je mrtvá, ať žije latina! Recenze, stejně jako samotná kniha, stojí za přečtení.

Aleš Prázný: Latina vytváří z barbarů mravné lidi

 

Aristoteles a politika

Jakub Jinek je autorem knihy Obec a politično v Aristotelově myšlení. Rozprava o ní proběhla ve Filosofické kavárně na půdě Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Poskytuje malý výlet do počátků dějin politického myšlení s přihlédnutím k naší současnosti. V jakém vztahu je etika a politika u Aristotela? Jaká je nejlepší forma vlády? Co je poleologie? A co vlastně znamená vládnout? Tyto a další otázky jsou zde podrobně rozebrány.

Filosofická kavárna s Jakubem Jinkem

 

Obrazy na cestu z krize

Naši dávní předkové prošli pandemiemi, jež měly devastující dopad na celou společnost. Jak se vyrovnávali s jejich důsledky? Kde hledali pomoc a útěchu? Byli si vědomi nebezpečí v dobách klidu? A jaký odkaz nám zanechali? Přednáška Ivana Folettiho z Masarykovy univerzity objasňuje přesně tato témata. Nese podtitul Středověká společnost a cesty z krize. Je mimořádně zajímavým příspěvkem do dnešní doby.

Ivan Foletti: Obrazy, které zachraňují

Seminář o etice

Připravujeme další seminář pro pedagogy středních škol. Tématem je tentokrát etika, jež se bude rozebírat z různých hledisek. Potvrzení hosté jsou Jan Sokol, Marek Vácha a Jakub Jinek. Jednodenní seminář proběhne opět na půdě Univerzity Pardubice, v zasedačce Fakulty chemicko-technologické. Vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně pandemie hledáme vhodný termín – tak, aby případné zájemce

>>