Koronavirová krize

Z důvodu koronavirové krize byly dočasně omezeny aktivity projektu Kontexty humanity. Původně plánovaný jarní seminář jsme museli na neurčito odsunout. Tématem bude etika v přírodních vědách (Marek Vácha), etika a peníze (Jan Sokol), a také etika ve starověkém Řecku (Jakub Jinek). Jednodenní semináře připravujeme společně s Univerzitou Pardubice. Přihlásit se mohou pedagogové středních a základních škol. Účastníci si hradí pouze cestu.

Informace o seminářích.

Semináře, které už proběhly.

Seminář o etice

Připravujeme další seminář pro pedagogy středních škol. Tématem je tentokrát etika, jež se bude rozebírat z různých hledisek. Potvrzení hosté jsou Jan Sokol, Marek Vácha a Jakub Jinek. Jednodenní seminář proběhne opět na půdě Univerzity Pardubice, v zasedačce Fakulty chemicko-technologické. Vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně pandemie hledáme vhodný termín – tak, aby případné zájemce

>>