Semináře

Semináře pro pedagogy

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice připravujeme semináře, určené pedagogům středních a druhého stupně základních škol Pardubického kraje. Jejich základním posláním je rozšiřování výuky v souvislostech.

Semináře slouží k dalšímu vzdělávání pedagogů, a také k diskusím o současných otázkách, týkajících se moderní výuky.

Minulý seminář se uskutečnil na Univerzitě Pardubice ve středu 5. února 2020 od 10:00 do 16:00. Více informací v pozvánce.

Kontakt:

Daniel Raus 606 634 843, d.raus@energeia.cz

Důvod a zaměření seminářů

Doba se rapidně mění, proto je důležité, aby na změnu reagovalo české školství. Výuku nelze chápat pouze jako poskytování informací, důležitá také orientace v přetlaku informací. Specializaci jednotlivých předmětů je třeba vyvažovat propojováním těchto předmětů v jednotících projektech.

Kromě formálního vzdělávání je pro mladou generaci důležité vzdělávání neformální. Podstatný je přesah jednotlivých předmětů do oblasti etiky, ekologie či mezilidských vztahů. Kromě finanční gramotnosti se v posledních letech stala mimořádně důležitou gramotnost mediální a náboženská. A protože se Evropané vrací k vlastním kořenům, objevuje se také návrat ke klasické vzdělanosti, z níž vyrůstá západní civilizace.

Více informací o Kontextech humanity v letáku.

Nabízené semináře

Smysl vzdělávání v dějinách myšlení popis semináře.

Připravujeme podzimní seminář s názvem Etika: dějiny a současnost. Seminář se uskuteční v úterý 20. října 2020 na půdě Univerzity Pardubice (v zasedačce Fakulty chemicko-technologické). Hosty budou Jan Sokol, Marek Vácha a Jakub Jinek.

Připravujeme: Literatura a vzdělávání.

Tiskové zprávy

Seminář pro pedagogy
Seminář pro učitele středních škol

Seminář o etice

Připravujeme další seminář pro pedagogy středních škol. Tématem je tentokrát etika, jež se bude rozebírat z různých hledisek. Potvrzení hosté jsou Jan Sokol, Marek Vácha a Jakub Jinek. Jednodenní seminář proběhne opět na půdě Univerzity Pardubice, v zasedačce Fakulty chemicko-technologické. Vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně pandemie hledáme vhodný termín – tak, aby případné zájemce

>>